Statut Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kamienna Tęcza”
Statut w formacie PDF

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” za 2017 rok.
Sprawozdanie – 2017 w formacie PDF

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” za 2015 rok.
Sprawozdanie – 2015 w formacie PDF

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” za 2014 rok.
Sprawozdanie – 2014 w formacie PDF